Vážení lesníci, lesní hospodári!

Pre vašu informáciu vám zasielam našu ponuku sadeníc na jesennú sezónu 2023 v nasledujúcich kvalitách a orientačných cenách. V našich škôlkach na 42 ha (Mezőcsát, Karcsa, Füzér)pestujeme približne 17 800 000 sadeníc a zakorenených odrezkov 40 druhov drevín.

V súčasnosti sa v rámci národného programu zalesňovania podporuje zalesňovanie na celkovej ploche približne 43 000 ha, pre ktoré náš výber zabezpečuje potrebné požiadavky na sadenice hlavných a zmiešaných druhov drevín spolu s veľkými 50+ špeciálnymi druhmi drevín. Pomery kmeňov a koreňov sadeníc sú druhovo a vekovo primerané, pričom viacročné sadenice sú podrezané (AV).

Na jesennú sezónu 2023 ponúkam aj možnosť predaja nekmenených dubových, kmeňových dubových, krovitých, červených dubových žaluďov a bukových štiepok.

A *-gal jelzett fafajoknál kiemelten és az egyéb fafajoknál általánosságban az 1/0 készlet értékesítése a 2/0 készlet kimerülése után történik.

Sériové čísloNázov dreviny, vedecký názovVekVeľkosť (cm)Netto cena (HUF/jedna)1000 ks sadeníc/euro
1A / Agát biely (Robinia pseudoacacia)1/030/5036-40100
1/050/8040-44110
1/080/12044115
2B / Buk lesný (Fagus sylvatica)2/0, 3/0 AV15/2566-70180
2/0, 3/0 AV25/5076-80200
2/0, 3/0 AV50+80210
Dub:
3KST/ Dub letný (Quercus robur)2/0, 3/0 AV15/3066-70180
2/0, 3/0 AV30/5076-80200
2/0, 3/0 AV50+80210
4KTT/ Dub zimný (Quercus petraea)2/0, 3/0 AV15/3066-70180
2/0, 3/0 AV30/5076-80200
2/0, 3/0 AV50+80210
5CS / Dub cerový (Quercus cerris)2/0, 3/0 AV12/2562-66170
2/0, 3/0 AV25+66-70180
6VT / Dub červený (Quercus rubra)2/0, 3/0 AV25/5066-70180
2/0, 3/0 AV50+78-82210
7MOT / Dub plstnatý (Quercus pubescens)2/0 AV12/2584-88230
2/0 AV25+92-96250
Javor:
8HJ / Javor horský (Acer pseudoplatanus)1/015/2560-64165
1/025/5066-70180
2/0 AV25/5072-76195
2/0 AV50+120-130315
9KJ / Javor mliečny (Acer platanoides)1/015/2562-66170
1/025/5066-70180
1/050+120-130315
10MJ / Javor poľný (Acer campestre)1/015/2562-66170
2/0 AV15/3066-70180
2/0 AV30/5070-74315
11TJ / Javor tatársky (Acer tataricum)1/015/2570-78195
Lipa:
12EH / Lipa striebristá (Tilia tomentosa)2/0 AV15/2592-96250
2/0 AV25/50104-108280
2/0 AV50+120-130315
13KH / Lipa malolistá (Tilia cordata)1/010/2082-86220
2/0 AV10/2594-98250
2/0 AV25/50104-108280
2/0 AV50+120-130315
14NH / Lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)1/010/2082-86220
2/0 AV10/2594-98250
2/0 AV25/50104-108280
2/0 AV50+120-130315
15GY / Hrab obyčajný (Carpinus betulus)1/010/2062-66170
2/0 AV15/2572-76195
2/0 AV25/5078-82210
Jaseň:
16MAK / Jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia pannonica)1/012/2576-80205
1/025/5084-88225
2/0 AV50/8090-96245
17MK / Jaseň štíhly (Fraxinus excelsior) 1/015/2576-80205
1/025/5084-88225
2/0 AV50/80100-104265
18VK / Jaseň mannový (Fraxinus ornus)1/015/2576-80205
Brest:
19HSZ / Brest horský (Ulmus glabra)1/015/2564-68175
20MSZ / Brest hrabolistý (Ulmus minor)1/015/2564-68175
2/0 AV25/5070-74190
2/0 AV50+120-130315
21VSZ / Brest väzový (Ulmus laevis)2/0 AV30/5074-78200
2/0 AV50/8084-88225
22TUSZ / Brest sibírsky (Ulmus pumila)2/0 AV30/5062-66170
2/0 AV50/8064-68175
2/0 AV80/12074-78200
23ME / Jelša lepkavá (Alnus glutinosa)2/0 AV15/2574-78200
2/0 AV25/5080-84215
2/0 AV50/8086-90230
2/0 AV80/12090-94240
Vadgyümölcs félék:
24MCS / Čerešňa vtáčia (Prunus avium)1/015/2594-98250
1/025/50110-114295
1/050+120-130315
25VKT / Hruška planá (Pyrus pyraster)1/010/2076-80205
2/0 AV15/2580-84215
2/0 AV25/5086-90230
2/0 AV50+120-130315
26VAL / Jabloň planá (Malus sylvestris)1/010/2076-80205
2/0 AV15/2580-84215
2/0 AV25/5086-90230
2/0 AV50+120-130315
27HB / Jarabina oskorušová (Sorbus domestica)2/0 AV15/25130-150370
2/0 AV25/50150-170420
28BB / Jarabina brekyňová (Sorbus torminalis)2/0 AV15/30150-170420
29FD / Orech čierny (Juglans nigra)1/015/3080-84215
30KD / Orech kráľovský (Juglans regia)1/015/3090-94240
31SZG / Gaštan jedlý (Castena sativa)2/0 AV15/2594-102260
2/0 AV25+124-128330
Cserje félék:
32Gal / Hloh jemnosemenný (Crataegus monogina)1/010/2574-78200
1/025/5084-88225
33Kök / Slivka trnková (Prunus spinosa)1/010/2574-78200
1/025/5084-88225
Topoľ:
34SZNY / Topoľ sivý (Populus canescens)1/130/5074-78200
1/150/10084-88225
35FKNY / Topoľ čierny (Populus nigra)0/1 GYD50/100130-150370
0/1 GYD100/170150-170420
Nemes nyarak:
36PANY / Topoľ - Pannónia (Populus x euramericana 'Pannonia')0/1 C100/170265-275710
0/1 B170/220285-295765
0/1 A220/300305-315815
0/2 C100/170265-275710
0/2 B170/220285-295765
0/2 A220/300305-315815
37OLNY / Topoľ - I 214 (Populus x euramericana 'I214')0/2 C100/170265-275710
0/2 B170/220285-295765
0/2 A220/300305-315815
38BLNY / Topoľ - BL (Populus x euramericana 'BL')0/1 C100/170265-275710
0/1 B170/220285-295765
0/1 A220/300305-315815
0/2 C100/170265-275710
0/2 B170/220285-295765
0/2 A220/300305-315815
39Topoľ - Agathe F (Populus x euramericana 'Agathe F'0/1 C100/170265-275710
0/1 B170/220285-295765
0/1 A220/300305-315815
40Topoľ - Triplo (Populus x euramericana 'Triplo'0/2 C100/170265-275710
0/2 B170/220285-295765
0/2 A220/300305-315815
Sériové čísloNázov dreviny, vedecký názovVekVeľkosť (cm)Netto cena (HUF/jedna)1000 ks sadeníc/euro