Náš sortiment drevín

fafaj
Zoznam lesných drevín,
ktoré ponúkame na sezónu 2024

Objednávka

rendeles
Objednávka je jednoduchá,
stačí vyplniť objednávkový formulár

Galéria

galeria
Spoznajte naše lesné škôlky a
naše najmodernejšie zariadenia!

O nás

V sezóne 2023/2024 je naším cieľom uviesť náš množiteľský materiál na európsky trh a ďalej rozvíjať naše medzinárodné vzťahy.

IMG_3122

…V roku 2001 naša spoločnosť spustila program zachovania genofondu a rozvoja plantáží v severovýchodnom Maďarsku…
IMG_3108

…Náš sortiment sadbového materiálu pokrýva potreby zalesňovania, výsadby vianočných stromčekov, výsadby štepených orechov….

Predaj žaluďov

Okrem predaja a dodávok sadeníc orechov sa zaoberáme aj distribúciou sadeníc letných dubov, zimných dubov, kríkov, žaluďov duba červeného a žaluďov buka.

Cieľové ceny sa stanovujú na základe individuálnej dohody, pričom sa zohľadňuje množstvo objednaných sadeníc, dodacie podmienky a platobné podmienky.

Naše ocenenia

Príma Gala B.-A.-Z. krajský lesnícky podnik roka
VOSZ ocenený v roku 2022

MEGOSZ udelený v roku 2021